Door de ontwikkelingen in de serie Pin werd langzaam maar zeker het organische en de omgeving belangrijker. Hieruit vloeit de landschaps serie voort. Maar dan wel een landschap waarin de sporen van de mens en niet de mens zelf centraal staat. Ondertussen loopt deze serie al weer een paar jaar en schuift langzaam door naar een steeds autonomere wereld. In deze wereld staat nog steeds het spoor van de mens centraal maar met een grotere nadruk op de wereld uit het geheugen en niet de reeel aanwezige.

A natural result of the developments in the Pin group. Things became more organic and almost like landscapes. I started work on a series of paintings of landscapes. Not the real world but my interpretation of areas either seen or pure fantasy. A landscape in which man left his traces but is not seen in person. This series has been running for some years now and slowly becomes more autonomic. Mankinds trail in the landscape is still there but with a larger emphasis on things from my memory rather than the real world.