Welkom op deze site. Mijn naam is Gery van Ingen. Ik ben kunstenaar(v). Geboren in 1961 te Amsterdam als enig kind van ouders die tijdens de wederopbouw een nieuwe leefwereld voor zichzelf dachten te scheppen. Die onverschrokken optimistische kijk op de wereld en de overtuiging dat alles maakbaar is hebben mijn wereldbeeld sterk beïnvloed. Met zo'n startpunt ben je gedoemd te falen. Heerlijk, dat geeft ruimte. Mijn werk ontstaat onder de invloed die de mens op haar omgeving heeft. Hoe wij onze huizen opleuken, hoe we de omgeving bewerken en de dingen die we maken omdat we zonder deze niet zouden functioneren en dan dumpen we ze. Ik zie dan vaak de mens als machteloos wezen dat zijn sporen nalaat en als individu slechts zelden van grote invloed is. In mijn werk toon ik dan ook niet de mens maar het spoor. Over dat spoor blijf ik me verbazen en ik kan niet anders dan mee doen en met mijn werk mijn eigen spoor toevoegen.

Welcome to this Site. I am Gery van Ingen. Maker of paintings, drawings and sometimes other forms of expression. Born in 1961 in Amsterdam as an only child to parents who , after the war, believed they could create a better new world. Their unbridled optimism, pared with the idea that everything could be made, strongly influenced me. With such a start in life one is doomed to fail. Good, that creates freedom. My work originates from human influence on our living space. The way in which we do our own houses up. How we remake our surroundings. The things we produce because life simply would not be worth it without them, and then we dump them. I, however, often see man as a powerless creature leaving just some traces behind. As individuals we rarely are of consequence. Therefore I do not depict man but his trace. I am still amazed about what we leave behind and find that I can not do other than join and through my work leave my own trace.